Kontaktujte nás

Chcete sa nás niečo opýtať? Nenašli ste nejakú informáciu na našej stránke?

Kontaktujte nás, radi vám odpovieme.

Kontaktný formulár

Odberné miesto pre osobný odber zdarma

Námestie sv. Mikuláša 21

064 01  Stará Ľubovňa

Osobný odber je potrebné dohodnúť telefonicky u p.Mariána Bujdoša.

Telefón  +421 915 551 970

4RAWER SR, s.r.o.

Bokšanská 1345/9
091 01 Stropkov

IČO: 47 896 914
DIČ: 2024142857
IČ-DPH: SK2024142857

Obchodný register: Okresný súd Prešov. Oddiel: Sro, Vložka číslo 30851/P

Email

info@zdrave-sladkosti.sk

Telefón

+421 915 551 970

Kontrolný orgán

Činnosť poskytovateľa služieb tohto portálu podlieha dohľadu a kontrole:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov
Tel.: +421 51 7721 597
Fax: +421 51 7721 596

Informácia o alternatívnom riešení sporov

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@zdrave-sladkosti.sk